Bdvk's skrivelser

(Debatten om detta finns att läsa inne på Vallregs Forum.)

 

Till SVAKS:s  tävlingskommite och styrelse.

Angående framtida tävlingsverksamhet med ett minskat intresse att ta på sig  uppdrag som förtroendevald /tävlingsledare.

Tk tillsammans med SVAK:s styrelses beslut att klassa om tävlingen i Långasjö 2-3 september 2017 från att vara rankinggrundande till SM till att bli ej rankinggrundande och att detta gjordes retroaktivt utan att någon av de tävlande hade lämnat in protest befarar vi i BDVK:s styrelse kommer att få negativa effekter på tävlingsverksamheten. Enligt regelboken 2017-2021 framgår att det endast är förare vars rätt berörs av det klandrande beslutet  som har rätt att lämna in protest avseende tekniska brister i samband med tävling.

Detta handlande har fått följder inte minst för den tävlande som har tappat eventuella meriterande poäng och kommer  leva med en osäkerhet om framtida tappade poäng.  Anmäler jag mig till rätt tävling? Finns risken att det kommer att ske retroaktiva förändringar på fler ställen än Långasjö?

Inte nog med detta så ifrågasattes den förtroendevalde  tävlingsledaren tillsammans med domaren  som gemensamt hade godkänt banans utformning. Under banvandringen framkom inte heller några protester om bansträckningen.

Som vi i BDVK:s styrelse ser det så har tre av våra viktigaste medlemsgrupper tillsammans med arrangerande klubb, i detta i fallet Blekinge VK, blivit drabbade.
* Först den tävlande som framåt kommer att leva med att uppnådda poäng kan tappa värde vid eventuellt retroaktivt  beslut  från SVAK.
* Sedan  Domare och TL som på grund av det handlande från  SVAK s sida  som skedde vid Långasjö tog ifrån dem mandatet att bestämma över banans utformning.
* Till sist klubbarna som riskerar att få problem att behålla befintliga TL/förtroendevalda. Även nyrekrytering av engagerade kan komma att försvåras.

BDVK styrelse ser dessa effekter som ytters allvarliga  för framtida tävlingsverksamhet inom klubbarna.

 

 Det som hände på tävlingen vid Långasjö  har redan gett kraftigt negativa effekter för vår klubb, BDVK. Vår mångårige  tävlingsledare och djurägare Torkel Olausson kommer inte att ta på sig fler tävlingar varken som TL eller djurägare på grund av beslutet vid Långasjö. Detta beklagar vi i BDVK styrelse djupt men har respekt och full förståelse för Torkels ställningstagande.

Vi ställer oss frågan vad vi kommer kunna garantera de tävlande om vi tar på oss större tävlingar i framtiden.

BDVK:s styrelse anser att det var ett ogenomtänkt och enligt vår mening felaktigt/förhastat beslut som SVAK:s TK och styrelse tog och att beslutet borde  återtagits. Tyvärr innebär beslutet att tävlingsverksamheten går alltmer mot  stereotypa tävlingsplatser i framtiden " för rättvisans skull". Vi riskerar att komma längre ifrån den värld som BC som arbetande hund befinner sig i normalt. En av de viktigaste punkterna i SVAK:s stadgar är just:

"Verka för att bevara och vidareutveckla den arbetande Vallhundens  bruksegenskaper till gagn för ägare av jordbrukets produktionsdjur".

Regelverket måste styras upp så liknande bristfälliga beslut inte kommer att drabba tävlingsverksamheten i framtiden.

Tävlingsanvisningarna kring hur sträckorna skall mätas, Fågel/fårens väg, måste klargöras. Om man väljer fågelvägen: hur vi skall hantera ojämnheterna i topografin? Detta måste också i så fall klargöras.

 

 

BDVK Styrelse Tjörn / Ordf Roland Olausson

Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS